Tallinn, historie

I perioden 1227 – 1238 havde en ridderorden midlertidigt overtaget magten i den danske del af landet, men Stensby traktaten fra 1238 betød at landet blev givet tilbage til Danmark. I 1248 gav kong Erik II Tallinn byrettigheder. I slutningen af 1200 tallet blev Tallinn medlem af Hansa unionen og kom gennem de næste par århundreder til at spille en vigtig rolle i handelen mellem hansestæderne og Rusland.

Tallinn og riddere

I 1346, efter års forberedelse, blev de danske landområder i Estland solgt til den Tyske ridderorden idet det danske rige manglede penge. Byens indbyggere mærkede ikke magtskiftet idet Goswin von Herike fra den Tyske ridderorden blev udpeget til at være ridderordenens repræsentant i området, han adopterede de privilegier som Tallinn allerede havde og livet i byen gik videre som det altid havde gjort.

Byen var regeret af et byråd som selv valgte medlemmerne blandt de mest indflydelsesrige og rigeste indbyggere.

Købmænd og rige mestre var sædvanligvis tyskere, cirka 50 % af indbyggerne i Tallinn var Estere men i slutningen af middelalderen blev der lagt restriktioner på hvem som kunne bo i byen. Efterhånden som handelen steg udviklede byen sig også og behøvede arbejdende hænder, dette førte ofte til protester fra landejerne omkring Tallinn idet landarbejderne som regel helst ville forsøge lykken i Tallinn.

Handelen i Tallinn var baseret på rettigheder som byen havde fået de første af i 1200 tallet. Byen fik møntrettigheder i 1265 og lagerrettigheder i 1346, dette betyder at intet gods kan gå gennem Tallinn uden at lokale købmænd er mellemmænd.

Tallinn’s storhedstid som som hansestad var i 1400 tallet, i 1494 lukkede man Hansa unionens repræsentation i Novgorod hvilket betød nedgangstider for Tallinn men ikke desto mindre levede handelen livligt i Tallinn frem til den sidste halvdel af 1500 tallet.

Tallinn og svenskere

Under den Livonske krig 1558 – 1583 blev Estland en af de store krigsskuepladser. I Tallinn var man bange for de russiske tropper og vendte sig derfor i 1561 til Sverige for hjælp og denne tilknytning til Sverige kom til at vare de næste 150 år. 2 gange forsøgte russerne uden held at indtage Tallinn.

Under den Svenske krone blev Tallinn hovedsæde for den nyoprettede Estiske regering. Tallinn fik lov at beholde sine rettigheder og sit lokale selvstyre. I modsætning til tidligere tiders storhed var vigtigheden af Tallinn nu dalende bl.a. på grund af en generel nedgang i Hansa handelen.

I 1600 tallet blev byen ramt af 2 store katastrofer, først pest epidemien i 1602- 1603 og senere den store brand i 1684 som ødelagde næsten alle bygninger på Toompea.

Tallinn og russerne

Under den Nordiske krig i 1700 – 1721 overgav Tallinn sig i 1710 uden kamp til russerne, byen led på det tidspunkt af mangel på alting, det meste af garnisionen og de fleste af byens indbyggere var døde af pest, i 1708 boede der 10.000 mennesker i byen og i 1710 var der blot 2.000 tilbage.

Efter kapitulationen fik byen lov at beholde sine tidligere privilegier, byrådet regerede stadig byen og byrettighederne forblev intakte endda fortsatte det administrative sprog med at være tysk men i 1783 påtvang man byen nye administrative regler efter russisk mønster.

Efter at Tallinn var blevet en integreret del af det russiske rige beordrede Peter den Store at der skulle bygges en havn i Tallinn, dette betød at byen langsomt blev industrialiseret. I 1870 åbnedes en jernbane der forbandt Tallinn med Skt. Petersborg og dermed andre dele af det russiske rige.

Selvstændighed

I 1904 vandt en Estisk – Russisk blok bestående af 5 russere og 38 Estere valget, i 1906 blev byens første Estiske borgmester valgt.

Den 24 februar 1918 erklærede Estland sig selvstændigt, men allerede næste dag okkuperede Tyskland den nye selvstændige stat. Efter første verdenskrigs afslutning begyndte kampen for selvstændighed i 1919 besejrede man den røde hær, senere en hær bestående af tyske lejesoldater og senere igen endnu en gang den røde hær. Med Tartu traktaten den 2 februar 1920 anerkendte Sovjetunionen Estlands uafhængighed.

Tallinn og Sovjetunionen

I sommeren 1940 fik Estland et ultimatum af Stalin der ville have lov til at sende tropper ind i landet på graund af påståede forsvinddinger af sovjetiske soldater, dette ultimatum blev afvist af Esterne.

Natten mellem den 9 og 10 marts blev Tallinn bombarderet af den røde hær, under bombardementerne blev mere end 500 mennesker dræbt og over 5.000 bygninger blev beskadiget.

Stalin afsatte derpå den estiske regering og erstattede den med medlemmer af kommunistpartiet. Efter der var blevet afholdt valg kom kommunistpartiet nu til magten og Estland lod sig indlemme i Sovjetunionen.

Tyskland indledte sin offensiv mod Sovjetunionen i 1941 og tyske tropper invaderede også Estland og Tallinn. I 1944 tilbageerobrede Sovjetunionen områderne, tvangskollektiviseringer og industrialisering efter sovjetisk mønster betød masseudvandring af Estere til vesten og langsomt ændredes befolkningens sammensætning. Op igennem 60erne boomede byggeriet i Tallinn med opførelsen af nye store beboelseområder for at gøre plads til de mange indvandrere.

Selvstændighed igen

Efter Estland fik sin selvstændighed tilbage faldt indbyggertallet i de første år af selvstændigheden, hovedsageligt på grund af ikke-estere der forlod landet. I midten af 80erne var indbyggertallet ca. 480.000 mens det i 1995 var faldet til ca. 435.000.

Læs med på vores sociale medier

Find populære hashtags

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here